Vi har lång och bred erfarenhet


Swans Mekaniska AB startades 1960 av Olle Swan och togs över 2000 av sonen Tomas Swan. Vår verksamhet genomsyras än idag av våra värdeord som kvalité, långsiktighet och hög service.

Kunskap och erfarenhet bidrar till att vi kan leverera kvalitet

Maskinparken möjliggör att vi kan utföra många olika moment